سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در آخرین جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان فارس در سال 1399 انجام گرفت؛ ارائه عنوان پروپوزال های مصوب به همراه مبالغ اختصاص یافته/ جمع کل طرح های پژوهشی دارای بودجه استانی 20501 میلیون ریال و جمع کل طرح های پژوهشی دارای بودجه کشوری 21490 میلیون ریال/ ارائه عنوان پایان نامه های مصوب/ کل مبلغ پایان نامه های مصوب شده 1125 میلیون ریال/ ارائه گزارش پیش¬نویس سند راهبردی پنج¬ساله علم، فناوری و نوآوری استان فارس/ ارائه گزارش طرح پژوهشی تدوین اطلس آسیب های اجتماعی (با تاکید بر طلاق، کودک آزاری و مهاجرت نخبگان