سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: استاندار فارس در پانزدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سال 1399 خواستار شد؛ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس، عملکرد مدیران در استفاده از ظرفیت های بودجه را گزارش دهد/ موافقت با اختصاص بودجه به پروژه های بیمارستانی و راهسازی استان با بهره مندی از ماده ۵۶ قانون بودجه/ موفقیت در فروش املاک مازاد دولتی نیازمند تجدید نظر در ارزیابی قیمت ها است/ پروژه های جدید و دارای ضرورت استان در دستور کار سازمان مدیریت قرار گیرد