سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در دیدار مهندس امیرمحمد توکل ناظر ویژه رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در طرح های عمرانی با دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس انجام گرفت؛ بررسی روند پیشرفت فیزیکی پروژه های مهم و بزرگ استان فارس که در دولت تدبیر و امید به بهره برداری خواهند رسید