سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: به ریاست دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس و با حضور معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان انجام گرفت؛ بررسی مسائل و مشکلات شرکت تعاونی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس