سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در دیدار دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس با حضرت آیت الله دژکام نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شیراز انجام گرفت؛ ارائه گزارش عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در 18 ماه گذشته(آذر 1398 تا خرداد 1400) و رئوس اقدامات مورد نظر در سال