سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: حضور دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در مراسم افتتاح سالن ورزشی ۶۰۰۰ نفره شیراز به دستور رییس جمهور