سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: حضور دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در مراسم افتتاح و بازدید از مراکز نوآوری فعال در دانشگاه های شیراز، علوم پزشکی و صنعتی شیراز، پارک علم و فناوری و کارخانه نوآوری استان فارس با حضور معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری