سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

در سیزدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان فارس در سال 1399 رقم خورد؛ ارائه گزارش بررسی مقایسه ای اعتبارات ملی جهش تولید استان های کشور

سیزدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان فارس در سال 1399، روز یک شنبه مورخ 99/12/10 و به ریاست دکتر رحیمی استاندار فارس و با دبیری دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شد.

۱۳۹۹/۱۲/۱۰

ادامه خبر

در دیدار حجت الاسلام عباسپور مدیر مرکز خدمات حوزه های علمیه استان فارس با دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام گرفت؛ بررسی مسائل و مشکلات اعتباری مرکز خدمات حوزه های علمیه استان فارس

در دیدار حجت الاسلام عباسپور مدیر مرکز خدمات حوزه های علمیه استان فارس با دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان که روز یک شنبه مورخ 99/12/10 انجام گرفت، مسائل و مشکلات اعتباری این مرکز فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

۱۳۹۹/۱۲/۱۰

ادامه خبر

در دیدار مهندس بهرامی مدیر کل امور عشایر استان فارس با دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام گرفت؛ بررسی مسائل و مشکلات اعتباری اداره کل امور عشایر استان فارس

مسائل و مشکلات اعتباری اداره کل امور عشایر استان فارس در دیدار روز یک شنبه مورخ 99/12/10 مدیر کل این دستگاه اجرایی با دکتر حسن نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

۱۳۹۹/۱۲/۱۰

ادامه خبر

آرشیو اخبار